Grön infrastruktur i urbana miljöer (TemaNord Book 2018518) (Swedish Edition) por Ursula Zinko

November 14, 2019

Grön infrastruktur i urbana miljöer (TemaNord Book 2018518) (Swedish Edition) por Ursula  Zinko
Titulo del libro : Grön infrastruktur i urbana miljöer (TemaNord Book 2018518) (Swedish Edition)
Autor : Ursula Zinko
Fecha de lanzamiento : May 29, 2018
Editor : Nordic Council of Ministers

Obtenga el libro de Grön infrastruktur i urbana miljöer (TemaNord Book 2018518) (Swedish Edition) de Ursula Zinko en formato PDF o EPUB. Puedes leer cualquier libro en línea o guardarlo en tus dispositivos. Cualquier libro está disponible para descargar sin necesidad de gastar dinero.

Grön infrastruktur i urbana miljöer är en högaktuell fråga i de nordiska länderna eftersom den höga urbaniseringstakten innebär att allt mer naturmark tas i anspråk för byggnationer och infrastruktur i form av till exempel vägar. Vid planering av ny bebyggelse behöver möjligheterna att återskapa natur och öka biologisk mångfald beaktas. Eftersom människors hälsa främjas av vistelse i naturen samt att en stor andel av befolkningen föredrar att bo naturnära finns här en win-win situation att ta till vara. I denna rapport ger vi exempel på fyra olika koncept som kan användas vid stadsplanering för att gynna och stärka grön infrastruktur. Vi ger också en rad konkreta exempel på lyckade projekt i urbana miljöer och gör en analys av hur de har stärkt ekosystemtjänster och därmed grön infrastruktur.